Cena Crytur
Soutěž o nejlepší diplomovou
práci v materiálových vědách
Cena Crytur
Soutěž o nejlepší diplomovou
práci v materiálových vědách

Vítězné práce

Každoročně vybírá porota složená z vědeckých pracovníků firmy tři nejlepší závěrečné práce. Kvalita práce současně odráží kvalitu jejího školitele. Finanční odměnu si proto odnáší jak absolvent, tak vedoucí práce. Porota si rovněž vyhrazuje právo udělit Čestné uznání. Všem vítězům gratulujeme.

Připravujeme jubilejní 10. ročník soutěže! Startujeme v lednu 2023.

Děkujeme všem zúčastněným a gratulujeme vítězům. Oceněné práce najdete v sekci Vítězné práce.

Pár střípků, co se u nás děje

Přihlášky uzavřeny. Držíme palce všem soutěžícím!

Přihlášky uzavřeny. Držíme palce všem soutěžícím!

11. 10. 2022
Ke 30. září se sešly přihlášky od 26 autorek a 30 autorů, z 10 českých a slovenských vysokých škol....
9 ročníků
9
ročníků
189 diplomek
189
diplomek
966 000Kč v odměnách
966 000 Kč
v odměnách
46 vítězů
46
vítězů
Top