Cena Crytur
Soutěž o nejlepší diplomovou
práci v materiálových vědách
Cena Crytur
Soutěž o nejlepší diplomovou
práci v materiálových vědách

Vítězné práce

Každoročně vybírá porota složená z vědeckých pracovníků firmy tři nejlepší závěrečné práce. Kvalita práce současně odráží kvalitu jejího školitele. Finanční odměnu si proto odnáší jak absolvent, tak vedoucí práce. Porota si rovněž vyhrazuje právo udělit Čestné uznání. Všem vítězům gratulujeme.

Máme tu 10. jubilejní 10. ročník soutěže! Letos už můžete podat vše elektronicky :-)

Úspěšné diplomky najdete v sekci Vítězné práce.

Pár střípků, co se u nás děje

9 ročníků
9
ročníků
189 diplomek
189
diplomek
966 000Kč v odměnách
966 000 Kč
v odměnách
46 vítězů
46
vítězů
Top