Cena Crytur
Soutěž o nejlepší diplomovou
práci v materiálových vědách
Cena Crytur
Soutěž o nejlepší diplomovou
práci v materiálových vědách

Přihláška

Pro přihlášení připravte základní informace, abstrakt práce a samotnou práci v PDF. Připojte také Doporučení vedoucí/ho práce a Čestné prohlášení o autorství.

Věnujte pozornost následujícímu:

Doporučení vedoucího práce je písemné doporučení školitele/školitelky, jím/jí podepsané. Tím je stvrzeno, že o přihlášce do soutěže ví a souhlasí s ní.

Abstrakt musí mít jasnou hlavičku, aby bylo možné práci identifikovat.

Vzor Čestného prohlášení je dostupný zde.

Do e-přihlášky v části "Informace o autorovi" uveďte do poznámek přehled publikací, prezentace na konferencích, přednášky. Jedná se o velmi důležité hodnotící kritérium!

Výtisk své práce zašlete vždy, pokud ho při obhajobě také předkládáte. Na vyžádání vracíme.

 

  Informace o práci

  Název práce*

  Jméno vedoucího práce*

  Jméno oponenta*

  Datum obhajoby*

  Škola*

  Práce

  Abstrakt práce

  Čestné prohlášení o autorství

  Doporučení vedoucí/ho práce

  Limit pro jednotlivé nahrávané soubory je 10 MB.
  Pokud přesahují tuto velikost, nasdílejte je a odkazy vložte níže do Doplňujících informací.

  Informace o autorovi

  Jméno a příjmení *

  Telefon*

  Email*

  Doplňující informace

  10 ročníků
  10
  ročníků
  232 diplomek
  232
  diplomek
  1 081 000Kč v odměnách
  1 081 000 Kč
  v odměnách
  51 vítězů
  51
  vítězů
  Top