Cena Crytur
Soutěž o nejlepší diplomovou
práci v materiálových vědách
Cena Crytur
Soutěž o nejlepší diplomovou
práci v materiálových vědách

Vítězné práce Cena Crytur 2014

1. místo

Study of Gas Transport in High Free Volume Polymers

Ing. Marek Lanč
Vedoucí práce: doc. Karel Friess
VŠCHT Praha, Fakulta chemicko-inženýrská

„Rozestavěný areál, expandující firma, nová moderní budova a k tomu příjemná společenská atmosféra končící výhrou mezi nepřeberným množstvím kvalitních diplomových prací. To je to, co se mi vybaví, řekne-li se Cena Crytur 2014.“

Jako potomek dvou absolventů Vysoké školy chemicko-technologické v Praze, měl Marek chemii v žilách již od narození. Směr, kterým se začal ubírat na osmiletém Gymnázium Otokara Březiny a SOŠ v Telči byl přímý a skrze trojitou úspěšnou účast v národním kole chemické olympiády vedl na VŠCHT do Prahy. Jako nadšený přírodovědec se silným entusiasmem ve většině oblastí chemie Marek nevěděl kam přesně dál, a tak začal studovat všeobecný bakalářský obor Chemie. Shodou náhod a množstvím exkurzí skrze celou školu se rozhodl ve druhém ročníku nastoupit do Laboratoře membránových separačních procesů na Ústavu fyzikální chemie. V té zůstal doposud, jen již jako Ph.D. student fyzikální chemie po úspěšném absolvování inženýrského studia z fyzikální chemie.

Ačkoliv je pro Marka práce v laboratoři, vývoj a charakteristika nových polymerních materiálů pro membránové separace plynů koníčkem a zabírá mu většinu času, zbývá i trocha na řadu dalších aktivit. Považuje za důležité šíření přírodovědných znalostí a proto se věnuje popularizačním aktivitám – chemickým jarmarkům, Hodinám moderní chemie, chemickým táborů a přípravě online/stolních aktivit s chemickou tématikou. Dále se ve volném čase věnuje tradičnímu bojovému umění Kodokan judo, kde je držitelem mistrovského stupně II. Dan (ČSJu), a kromě sebezdokonalování trénuje děti i dospělé. Marek také rád cestuje, převážně po horách a nejraději na Balkáně. Pro zpříjemnění večerů hraje na kytaru a ukulele.

2. místo

Study of Electric Field in Radiation Detectors by Pockels Effect

Mgr. Michael Hakl
Vedoucí práce: prof. Jan Franc
Univerzita Karlova v Praze, Matematicko-fyzikální fakulta

„Myslím si, že podobná soutěž organizovaná soukromou firmou na české scéně chyběla. Soutěž motivuje studenty k většímu úsilí a vzájemné soupeřivosti, a zároveň přitahuje talenty na výzkumné pozice ve firmě a mapuje stav mladé generace v oblasti materiálového výzkumu.“

Své působení v přírodních vědách započal Michael již studiem gymnázia Christiana Dopplera v Praze a pravidelnou účastí ve fyzikálních a matematických olympiádách. Poté nastoupil na Matematicko-fyzikální fakultu Univerzity Karlovy, obor obecná fyzika. Předmětem Michalovy bakalářské práce bylo modelování a měření rozložení elektrického proudu v tenkých mikrokrystalických křemíkových vrstvách. V magisterském programu se věnoval zkoumání elektrického pole v CdTe radiačních detektorech s využitím Pockelsova elektro-optického jevu.
Pro doktorské studium si Michal vybral laboratoř vysokého magnetického pole v Grenoblu. Zabývá se infračervenou fourierovskou spektroskopií polokovů, vykazující Diracovy kužely v pásové struktuře, a topologickými izolátory – Bi2Se3, Bi2Te3, Cd3As2, HgTe.
Profesně inklinuje k tenkým vrstvám, optoelektronice a elektrickému transportu. Jak sám říká, je však otevřený veškeré experimentální fyzice, jež se stala jeho celoživotním koníčkem. Oblíbené aktivity, které provozuje ve volném čase, jsou vysokohorská turistika a vodní sporty, cestování.

3. místo

Detekce fázových transformací v mikroobjemech rezonanční ultrazvukovou spektroskopií

Ing. Jitka Nejezchlebová
Vedoucí práce: Ing. Hanuš Seiner, Ph.D.
ČVUT Praha, Fakulta jaderná a fyzikálně-inženýrská

„Ocenění, které jsem získala, pro mě znamenalo povzbuzení a velkou motivaci pokračovat v doktorském studiu a dále se věnovat materiálovému výzkumu.“

Magisterský program se zaměřením na fyziku materiálů absolvovala Jitka Nejezchlebová na Fakultě jaderné a fyzikálně inženýrské, ČVUT v Praze. Již během studia pracovala v Laboratoři ultrazvukových metod, Ústavu termomechaniky AV ČR. Protože ji obojí bavilo, rozhodla se pokračovat v doktorském studiu i v práci v Ústavu termomechaniky, kde se v současnosti zabývá charakterizací mikrostruktury a fázových transformací titanových slitin pomocí akustických metod.

Čestná uznání

Príprava a štúdium vlastností MgB2 supravodivých tenkých vrstiev

Mgr. Jana Brndiarová
Vedoucí práce: Ing. Maroš Gregor, Ph.D.
Univerzita Komenského Bratislava, Fakulta matematiky, fyziky a informatiky

Jana Brndiarová vystudovala experimentální fyziku se zaměřením na fyziku kondenzovaných látek na Univerzitě Komenského v Bratislavě. Fyzika ji vždy bavila – ráda objevuje, jak věci kolem nás fungují. Záliba v poznávání světa prostřednictvím experimentů přivedla Janu na doktorské studium. Momentálně má za sebou první rok na Elektrotechnickém ústavu Slovenské Akademie věd, kde se věnuje přípravě senzoru na bázi grafenu.

Grafen je možné si představit jako jednu vrstvu uhlíkových atomů, je to typický 2-rozměrný materiál charakterizovaný vysokou pohyblivostí nosičů náboje při pokojové teplotě a obrovským poměrem povrchu k objemu. Elektrické vlastnosti grafenu jsou extrémně citlivé na přítomnost molekul na povrchu. Tyto vlastnosti ho předurčují jako vynikající materiál pro využití jako senzor. Výsledky své práce Jana odprezentovala na domácích i mezinárodních konferencích. Tento rok (2015) se chystá na 2 měsíce na výzkumný pobyt do Německa – věří, že se ji zde podaří nasbírat spoustu zkušeností.

Čestná uznání

Diodově buzený thuliový laser

Ing. Jiří Mužík
Vedoucí práce: prof. Ing. Václav Kubeček, DrSc.
ČVUT Praha, Fakulta jaderná a fyzikálně-inženýrská

Během studia na Fakultě jaderné a fyzikálně inženýrské ČVUT se Jiří Mužík specializoval na pulzní pevnolátkové lasery, konkrétně na časovou charakterizaci ultrakrátkých pulzů a později na pikosekundové thuliové lasery. V současné době (2015) pokračuje v doktorském studiu na téže fakultě a je zaměstnán ve výzkumném centru HiLASE Fyzikálního ústavu AV ČR, kde se zabývá vývojem pikosekundových tenkodiskových ytterbiových laserů s vysokým středním výkonem. Ve volném čase se rád věnuje cyklistice, lyžování či četbě.

Čestná uznání

Lomené kapalné krystaly s 2-substituovanou 3-hydroxybenzoovou kyselinou

Ing. Lenka Pallová
Vedoucí práce: Ing. Václav Kozmík, CSc.
VŠCHT Praha, Fakulta chemické technologie

Publikace a konference

Lenka Pallová je absolventkou magisterského studijního oboru Syntéza léčiv na Vysoké škole chemicko-technologické v Praze. V červnu 2014 obhájila na ústavu Organické chemie diplomovou práci s názvem „Lomené kapalné krystaly s 2-substituovanou 3-hydroxybenzoovou kyselinou“. Po ukončení magisterského studia nastoupila jako odborný vědecký pracovník do skupiny Medicinální chemie na Ústav organické chemie a biochemie Akademie věd ČR.

Čestná uznání

Studium přípravy a vlastností skel obsahujících kovové nanočástice stříbra

Ing. Soňa Vytykáčová
Vedoucí práce: Ing. Blanka Švecová, Ph.D.
VŠCHT Praha, Fakulta chemické technologie

Soňa Vytykáčová vystudovala chemii na VŠCHT Praha, obor Anorganická chemie. V současnosti (2015) pokračuje v doktorském studiu na Ústavu anorganické chemie a zároveň je zaměstnaná na Ústavu fotoniky a elektroniky AV ČR.

Má ráda sport, turistiku, kočky a lidi se smyslem pro humor.

Top