Cena Crytur
Soutěž o nejlepší diplomovou
práci v materiálových vědách
Cena Crytur
Soutěž o nejlepší diplomovou
práci v materiálových vědách

O soutěži

Cena CRYTUR 2023 patří autorům nejlepších diplomových prací se zaměřením na materiálové vědy, podaných k obhajobě v období od 1. 10. 2022 do 30. 9. 2023. Organizátoři chtějí prostřednictvím soutěže podpořit snahu diplomantů aplikovat nabyté vědomosti v praxi a vyzdvihnout inovativní postupy. Ceny jsou určeny i pro vedoucí prací.

Pořadatel a vyhlašovatel soutěže

Soutěž vyhlašuje společnost CRYTUR, spol. s r.o., Na Lukách 2283, 511 01 Turnov, IČ: 252 96 558. Pořadatelem soutěže je portál Careermarket.cz, provozovaný společností MEDICOMP s.r.o., Prouskova 1724, 511 01 Turnov, IČ: 463 42 346.

Ceny pro výherce

1. místo
40 000 Kč
pro studenta
10 000 Kč
pro vedoucího práce
2. místo
30 000 Kč
pro studenta
5 000 Kč
pro vedoucího práce
3. místo
20 000 Kč
pro studenta
5 000 Kč
pro vedoucího práce

Soutěže se mohou zúčastnit studenti magisterského studia na českých a slovenských vysokých školách se zaměřením na materiálové vědy (studium fyzikálních a chemických vlastností materiálů, technologie zpracování a přípravy materiálů, uplatnění materiálů ve fyzikálních oborech).
Diplomová práce musí být podána k obhajobě v období od 1. 10. 2022 do 30. 9. 2023.
Přihlašovaná práce musí být vypracovaná v českém, slovenském nebo anglickém jazyce. Veškerou dokumentaci lze podat elektronicky. Avšak tato možnost platí pro ty školy, kde je diplomová práce vyžadována elektronicky. Pokud VŠ vyžaduje DP svázanou, prosíme o zaslání jednoho výtisku, který po skončení soutěže na vyžádání vrátíme.

Vyhodnocení soutěže

Předložené práce hodnotí expertní komise složená ze zástupců společnosti CRYTUR, spol. s r.o.

Kvalifikační kritéria

  • odborná kvalita
  • přínos k současnému stavu poznání
  • aplikovatelnost, využitelnost tématu pro praxi
  • inovativní přístup k problematice

Časový harmonogram

15. ledna 2023 – vyhlášení soutěže
30. září 2023 – uzávěrka podání přihlášek
15. října 2023 – nejpozdější termín pro doručení diplomové práce
prosinec 2023 – vyhlášení vítězů a slavnostní předání cen ve společnosti Crytur spol. s r.o. (termín bude ještě upřesněn v průběhu soutěže)

Zájemci o účast v soutěži doručí do 30. září 2023 vyplněnou a podepsanou přihlášku s požadovanými přílohami (čestné prohlášení, vyjádření vedoucího práce na 1 stranu A4, výtisk diplomové práce v kroužkové vazbě) na adresu pořadatele soutěže – MEDICOMP s.r.o., Cena CRYTUR, Prouskova 1724, 511 01 Turnov.

 

Vítězné práce 2022

Inovativní nosiče léčiv na bázi lipidů - o tom byla vítězná práce Adama Baláže z pražské VŠCHT. 

Porota ocenila zejména formu zpracování tématu, jeho aktuálnost a dobrou aplikovatelnost v praxi.

Z VŠCHT došlo rovněž  nejvíce přihlášek, 11 z celkových 56.  Diplomy putují dále na MFF UK a FJFI ČVUT. 

9 ročníků
9
ročníků
189 diplomek
189
diplomek
966 000Kč v odměnách
966 000 Kč
v odměnách
46 vítězů
46
vítězů
Top