Cena Crytur
Soutěž o nejlepší diplomovou
práci v materiálových vědách
Cena Crytur
Soutěž o nejlepší diplomovou
práci v materiálových vědách

O soutěži

Cena CRYTUR 2022 patří autorům nejlepších diplomových prací se zaměřením na materiálové vědy, podaných k obhajobě v období od 1. 10. 2021 do 30. 9. 2022. Organizátoři chtějí prostřednictvím soutěže podpořit snahu diplomantů aplikovat nabyté vědomosti v praxi a vyzdvihnout inovativní postupy. Ceny jsou určeny i pro vedoucí prací.

Pořadatel a vyhlašovatel soutěže

Soutěž vyhlašuje společnost CRYTUR, spol. s r.o., Na Lukách 2283, 511 01 Turnov, IČ: 252 96 558. Pořadatelem soutěže je portál Careermarket.cz, provozovaný společností MEDICOMP s.r.o., Prouskova 1724, 511 01 Turnov, IČ: 463 42 346.

Ceny pro výherce

1. místo
40 000 Kč
pro studenta
10 000 Kč
pro vedoucího práce
2. místo
30 000 Kč
pro studenta
5 000 Kč
pro vedoucího práce
3. místo
20 000 Kč
pro studenta
5 000 Kč
pro vedoucího práce

Soutěže se mohou zúčastnit studenti magisterského studia na českých a slovenských vysokých školách se zaměřením na materiálové vědy (studium fyzikálních a chemických vlastností materiálů, technologie zpracování a přípravy materiálů, uplatnění materiálů ve fyzikálních oborech).
Diplomová práce musí být podána k obhajobě v období od 1. 10. 2021 do 30. 9. 2022.
Přihlašovaná práce musí být vypracovaná v českém, slovenském nebo anglickém jazyce.

Vyhodnocení soutěže

Předložené práce hodnotí expertní komise složená ze zástupců společnosti CRYTUR, spol. s r.o.

Kvalifikační kritéria

  • odborná kvalita
  • přínos k současnému stavu poznání
  • aplikovatelnost, využitelnost tématu pro praxi
  • inovativní přístup k problematice

Časový harmonogram

únor 2022 – vyhlášení soutěže
30. září 2022 – uzávěrka podání přihlášek
15. října 2022 – nejpozdější termín pro doručení diplomové práce
prosinec 2022 – vyhlášení vítězů a slavnostní předání cen ve společnosti Crytur spol. s r.o. (termín bude ještě upřesněn v průběhu soutěže)

Zájemci o účast v soutěži doručí do 30. září 2022 vyplněnou a podepsanou přihlášku s požadovanými přílohami (čestné prohlášení, vyjádření vedoucího práce na 1 stranu A4, výtisk diplomové práce v kroužkové vazbě) na adresu pořadatele soutěže – MEDICOMP s.r.o., Cena CRYTUR, Prouskova 1724, 511 01 Turnov.

Odevzdání diplomové práce lze po dohodě prodloužit do 15. října 2022.

Vítězné práce 2021

Příprava stavebních materiálů, pozitiva takové výroby v praxi ovlivňující snížení emisí v ovzduší a styl práce zajistili letošní primát Anně-Marii Lauermannové z pražské VŠCHT. Její školitel, doc. Ondřej Jankovský tak potvrdil kvalitu svých studentů, když navázal na loňské druhé místo Filipa Antončíka. Tři z pěti prvních cen putují na Slovensko, jedna zůstává v Liberci. Všem gratulujeme a těšíme se na další ročník a doufáme, že vyhlášení bude konečně offline.

9 ročníků
9
ročníků
133 diplomek
133
diplomek
826 000Kč v odměnách
826 000 Kč
v odměnách
41 vítězů
41
vítězů
Top