Cena Crytur
Soutěž o nejlepší diplomovou
práci v materiálových vědách
Cena Crytur
Soutěž o nejlepší diplomovou
práci v materiálových vědách

Vítězné práce Cena Crytur 2016

1. místo

Vývoj elastických konstant polykrystalů slitin s tvarovou pamětí při napěťově indukované reorientaci

Ing. Martina Thomasová
Vedoucí práce: doc. Ing. Hanuš Seiner, Ph.D.
České vysoké učení technické v Praze, Fakulta jaderná a fyzikálně inženýrská

„Výhra hlavní ceny pro mě byla vážně nečekaná a velice mě potěšila a povzbudila. Zároveň jsem si však uvědomila, že v našem životě je množství věcí a obdarování, za které může být vděčný a děkovat každý z nás. Je to to, co nás naplňuje životem, láskou a radostí.  Za výhru i zkušenost bych chtěla velmi poděkovat všem, kteří se na přípravě a průběhu soutěže podíleli.“

Své dětství Martina často trávila pomáháním u babičky na statku. Byla tak obklopována nejen přírodou, ale i technikou, což v ní vzbuzovalo touhu každé věci důkladně porozumět a zanechalo v ní řadu obohacujících poznatků. Tato zkušenost v ní rozpoutala, pro ženy ne vždy obvyklou, touhu po poznávání hlubší fyzikální podstaty věcí, které nás obklopují. Proto se po dostudování Gymnázia v Soběslavi rozhodla pro jednu z nejtěžších technických škol u nás, tedy pro ČVUT a Fakultu jadernou a fyzikálně inženýrskou. Již v průběhu studia začala Martina pracovat v prestižní Laboratoři ultrazvukových metod na Akademii věd. Zde se věnuje materiálovému výzkumu, a to převážně slitinám s tvarovou pamětí. Ráda se věnuje nejen vědě a poznávání, ale i kresbě, malbě, divadlu, lidem, tanci a četbě. V současnosti pokračuje v doktorském studiu i v práci v Laboratoři ultrazvukových metod na Ústavu termomechaniky, kde se nadále zabývá výzkumem slitin s tvarovou pamětí pomocí akustických metod. Za vše chce vyjádřit velký dík rodině, manželovi Dominiku Thomasovi, školiteli Hanuši Seinerovi, kolegům, přátelům a zejména Bohu.

2. místo

Cultivation of spheroids in liquid marbles

Ing. Ondřej Rychecký
Vedoucí práce: Ing. Jitka Čejková, Ph.D.
Vysoká škola chemicko-technologická v Praze, Fakulta chemicko-inženýrská

„V rámci své diplomové práce jsem se zabýval kultivací 3D buněčných struktur, které by mohly zrychlit vývoj léčiv. Cena Crytur mi dala příležitost rozšířit povědomí o této problematice a motivovala mě pokračovat v mém výzkumu i v doktorském studiu na naší univerzitě.“

Ondřej studoval na Vysoké škole chemicko-technologické obor Chemické inženýrství a bioinženýrství. Tento obor si vybral z důvodu širokého zaměření na průmysl, chemické inženýrství v sobě skloubí několik vědeckých oborů dohromady a přidává i ekonomické a ekologické aspekty. Co ho ale nejvíce těší během práce, je přátelský přístup na škole, kde si našel jak skvělé kolegy pro práci, tak výborné přátele pro další život.

Během svého studia Ondřej absolvoval několik zahraničních pobytů se zaměřením na různá témata, aby zvýšil svůj rozhled i v jiných oborech. Vyjel na roční pobyt na Tallinnskou technickou univerzitu, kde studoval materiálové vědy, podnikovou ekonomii a udržitelný rozvoj. Mimo jiné ho tento pobyt naučil chápat cizí kultury a vylepšil si své jazykové schopnosti. Poté Ondřej absolvoval další kratší výjezdní pobyty – týdenní výměnní kurz Polymery a kompozity v Paříži, týdenní školení Bioenkapsulace ve Strasbourgu.

3. místo

Sorpce a difuze organických látek ve směsných polymerech na bázi triacetátu celulózy

Ing. Petr Číhal
Vedoucí práce: Ing. Ondřej Vopička, Ph.D.
Vysoká škola chemicko-technologická v Praze, Fakulta chemicko-inženýrská

„Soutěž se mi líbila. Zvláště proto, že je zde hodnocena diplomová práce, nikoli ústní projev, takže jde více o práci samotnou, nikoli o schopnost ji prodat. Crytur je velice atraktivní společnost s velice zajímavým zázemím a produkty.“

Petr vystudoval magisterské studium v oboru fyzikální chemie na VŠCHT Praha a stejný obor i školu si zvolil pro své postgraduální studium. Ve své práci se věnuje stanovení sorpčních vlastností polymerních membrán pro páry. Kromě několika malých projektů pracoval i na dvou velkých, ve kterých se řešilo stanovení sorpčních vlastností vonných látek potravin pro materiály na bázi PBS a PBSA a stanovení sorpčních a permeačních vlastností směsí methyl acetátu a dimethyl karbonátu s methanolem pro materiály na bázi CTA a PBS.

Vedle laboratorní činnosti se Petr věnuje i muzice – hraje na bicí v heavy-metalové skupině.

Čestné uznání

Elektronové vlastnosti sloučenin RPd5Al2

Mgr. Jan Zubáč
Vedoucí práce: doc. Mgr. Pavel Javorský, Dr.
Univerzita Karlova v Praze, Matematicko-fyzikální fakulta

„Účast v soutěži mohu jen doporučit – je to příležitost konfrontovat vlastní diplomovou práci s pracemi napříč obory zabývajícími se materiálovou vědou. Mimo ohodnocení člověk rovněž může získat možnost nahlédnout pod pokličku aktuálního výzkumu ve společnosti Crytur.“

Top