Cena Crytur
Soutěž o nejlepší diplomovou
práci v materiálových vědách
Cena Crytur
Soutěž o nejlepší diplomovou
práci v materiálových vědách

Vítězné práce Cena Crytur 2017

1. – 2. místo

Synthesis and characterization of oil liquid marbles

Ing. Petra Janská
Vedoucí práce: Ing. Jitka Čejková, Ph.D.
VŠCHT Praha, Fakulta chemicko-inženýrská

„Z výhry v soutěži jsem měla velikou radost. Těší mě, že čas a úsilí, které jsem strávila nad diplomovou prací byl oceněn. Zároveň mě tento úspěch povzbudil do další práce.“

Petra absolvovala na Vysoké škole chemicko-technologické v Praze bakalářský obor Nano a mikrotechnologie v chemickém inženýrství. Poté studovala rok v Belgii na Katolické univerzitě v Lovani, kde získala další zkušenosti, procvičila si anglický jazyk a navázala kontakty s dalšími studenty ze zahraničí. Po návratu vystudovala magisterský obor Chemického inženýrství a bioinženýrství. V průběhu studia se zúčastnila letního kurzu Unconventional Computation v Malage ve Španělsku.  Povinnou praxi v rámci studijního programu vykonávala v Brazílii na univerzitě v Araraquara v laboratoři kosmetiky. Kromě studia a laboratorní činnosti ráda sportuje, cestuje a věnuje se práci s dětmi.

1. – 2. místo

Charakterizace komplexních materiálových systémů pomocí povrchových akustických vln s využitím laser-ultrazvukových metod

Ing. Tomáš Grabec
Vedoucí práce: Ing. Petr Sedlák, Ph.D.
ČVUT, Fakulta jaderná a fyzikálně inženýrská

„Získat ocenění v jedné z předních soutěží diplomových prací v rámci našeho oboru je pro mě velkou ctí. Za touto prací však stojí kromě mého zájmu a velkého množství času také neuvěřitelně obětavé vedení, a to jak ze strany Dr. Sedláka z pražské laboratoře, tak ze strany Dr. Verese z Rakouska. Nejen jim bych tímto rád poděkoval. Samotného předání cen jsem se bohužel mohl zúčastnit pouze „virtuálně“, ale přesto jsem mohl pocítit dobrou atmosféru celé této události, a proto doufám, že se mi v budoucnu naskytne příležitost podívat se do prostředí firmy Crytur i osobně.“

V dětství chtěl být Tomáš popelářem. Nebo astronautem. K opuštění těchto zcela rozdílných cílů přispěl rodiči podporovaný zájem o přírodní vědy, a to především o fyziku. Ten se navenek projevoval účastmi ve fyzikálních soutěžích, horlivými diskuzemi se „stejně postiženými“ spolužáky na gymnáziu, až nakonec vyústil v přihlášku na Fakultu jadernou a fyzikálně inženýrskou na ČVUT v Praze. Z mnoha různých oborů Tomáš později vybral studium na Katedře materiálů a počínaje třetím ročníkem se pomalu zapojoval do týmu Laboratoře ultrazvukových metod na Ústavu termomechaniky Akademie věd. Díky tomuto týmu měl Tomáš možnost obohatit si standardní roční pobyt v rámci programu Erasmus o stáž v blízce oborově zaměřené laboratoři v rakouském Linci. Tato zahraniční spolupráce se také promítla do velké části jeho diplomové práce.

Po ukončení magisterského studia byl Tomáš již přesvědčen, že by chtěl minimálně v blízké budoucnosti ve vědeckém prostředí zůstat – a díky oboustrannému zájmu proto volně navázal doktorským studiem na FJFI i prací ve zmíněné laboratoři. Krátce po zahájení doktorského studia absolvoval školu ve francouzských Alpách a v době vyhlášení výsledků soutěže byl zpět v Linci kvůli dalšímu rozšiřování znalostí i pokračování v práci na projektu, kolem nějž se točila i oceněná diplomová práce.

3. místo

Low Friction Thin Films Prepared by Means of Highly Ionized Deposition Technologies

Mgr. Tomáš Hudec
Vedoucí práce: Ing. Marián Mikula, Ph.D.
Univerzita Komenského v Bratislavě, Fakulta matematiky, fyziky a informatiky

“Do súťaže som sa prihlásil s cieľom nabrať nové skúsenosti a porovnať svoje schopnosti s ostatnými študentami z celého Česka a Slovenska. Hoci som považoval akademické a aplikačné výsledky svojej diplomovej práce za zaujímavé, umiestnenie medzi najlepšími troma ma milo prekvapilo. Celkový priebeh súťaže bol mimoriadne príjemný a dobre zorganizovaný za čo patrí spoločnosti CRYTUR veľká vďaka:-) Veľká vďaka patrí rodine za podporu, školiteľovi Mariánovi Mikulovi za odborné vedenie a príjemnú atmosféru počas celého štúdia, kolegom a kamarátom.“

Tomáše už jako malého chlapce lákalo poznávání světa v hlubších souvislostech a jeho snem bylo udělat v životě něco, co ještě nedokázal nikdo předtím. Zájem o přírodní vědy se u něj projevil už na základní škole a později na gymnáziu, kde se definitivně rozhodl pro studium fyziky.

Celé své vysokoškolské studium absolvoval Tomáš na Fakultě matematiky, fyziky a informatiky Univerzity Komenského v Bratislavě a pro magisterské studium si zvolil obor Fyzika pevných látek. V tomto oboru objevil nádheru spojení matematické abstrakce a experimentálních pozorování za hranicemi smyslového vnímání, které právě fyzika dává dle jeho názoru elegantně dohromady a každým dnem nás posouvá o něco dále v poznání světa a smyslu naší existence. Tomáš pokračuje v doktorském studiu, kde se bude i nadále věnovat studiu materiálů.

Volný čas tráví především sportem (běh, plavání, posilování, cross-fit), který vnímá jako relax a skvělý doplněk k často sedavému způsobu života vysokoškolského studenta. Hodně času se snaží trávit i s kamarády, se kterými kromě zábavy přichází na nové inspirace různého druhu. Vedle toho rád pozoruje dění kolem sebe a protože se považuje za člověka se smyslem pro detail, dokáže se nadchnout i z malých věcí, které většina lidí nevnímá nebo nepovažuje za zajímavé.

Čestná uznání

Rezonančně diodově čerpaný Cr:ZnSe laser

Ing. Adam Říha
Vedoucí práce: Ing. Michal Němec, Ph.D.
ČVUT, Fakulta jaderná a fyzikálně inženýrská
Čestná uznání

Alternativní metody přípravy permeačních bariér

Ing. Jakub Veverka
Vedoucí práce: Ing. Jiří Matějíček, Ph.D.
ČVUT, Fakulta jaderná a fyzikálně inženýrská

„Získání Čestného uznání mě velmi mile překvapilo a účast v Ceně Crytur mi dala další hodnocení práce mimo okruh školy a zaměstnání a podpořila v další práci. Mohu pouze doporučit.“

Jakub studoval obor Fyzika a technika termojaderné fúze na Fakultě jaderné a fyzikálně inženýrské ČVUT. Toto téma ho hned na začátku studia oslovilo svým potenciálním přínosem společnosti. V současné době pokračuje v doktorském studiu na FJFI a bude se věnovat studiu materiálů, použitelných právě v oblasti fúze. Na konci bakalářského a v celém průběhu magisterského studia se Jakub zapojil a postupně převzal organizaci studentské skupiny, která věnuje svůj čas spolužákům z nižších ročníků během obtížného studia na fakultě (Tutoři na FJFI). K jeho koníčkům patří všeobecně sport (zejména squash a jízda na kole), společenské hry a četba.

Top