Cena Crytur
Soutěž o nejlepší diplomovou
práci v materiálových vědách
Cena Crytur
Soutěž o nejlepší diplomovou
práci v materiálových vědách

Známe letošní vítěze!

14. 12. 2022

Vítězem letošního ročníku se stal Adam Baláž z pražské Vysoké školy chemicko-technologické s prací „Study of drug delivery to tumors using advanced liposomal formulations“. Porota ocenila zejména formu zpracování tématu, jeho aktuálnost a dobrou aplikovatelnost v praxi.

Práce se věnuje aktuálnímu tématu dopravy léčivých látek specificky do nádorových buněk. Velmi dobře shrnuje dosavadní problematiku, možnosti a úskalí cílené dopravy látek do rakovinových buněk, což je dnes velmi sledovaná oblast. Experimentální část přehledně demonstruje aplikace bioaktivních komponent do lipozomálních struktur, jejich procesy a unikátní vlastnosti. Celkově je práce psaná poutavě a odborně na velmi dobré úrovni,“ shrnuje ve svém hodnocení vítězné práce Ing. Antonín Fajstavr, R&D projekt inženýr v Crytur, spol. s r.o.

Adam získal odměnu 40 000 Kč, jeho školitelka, Ing. Denisa Lizoňová, Ph.D., 10 000 Kč. Oficiální předávání cen se konalo v hybridním režimu po dvou letech v sídle firmy v Turnově. Vítěz a jeho školitelka se připojili on-line.

Druhé místo těsně obsadil Antonín Baďura z Univerzity Karlovy s prací „Magnetooptical and magnetotransport effects in non-collinear antiferromagnets.“ Třetí se umístil Jan Král s prací „Příprava a charakterizace scintilačních nanokompozitů na bázi nanokrystalů CsPbBr3,“ z ČVUT v Praze. Porota udělila také dvě Čestná uznání. Obě míří do Dejvic – na VŠCHT a ČVUT.

V letošní soutěži se sešlo 56 diplomek, nejvyšší počet opět z VŠCHT (11), těsně následované Univerzitou Karlovou (9). Přihlásilo je 26 žen, 30 mužů. Dámy dominovaly i u všech nejlepších prací. Výsledky a medailónky autorů najdete v sekci Vítězné práce

 

Top