Cena Crytur
Soutěž o nejlepší diplomovou
práci v materiálových vědách
Cena Crytur
Soutěž o nejlepší diplomovou
práci v materiálových vědách

Nejlepší "materiálová" diplomku roku 2023 pochází z FJFI ČVUT, autorem je Ing. Jan Pokorný

03. 01. 2024

Do aktuálního ročníku soutěže o nejlepší diplomovou práci v materiálových vědách přihlásili jejich autorky a autoři 43 diplomových prací, z 11 vysokých škol, z toho 3 ze Slovenska. Soutěží tandem školitel/ka a student/ka. Role   školitele je z pohledu sponzora soutěže nezastupitelná, protože vedení práce určuje její kvalitu, dosažené výsledky a možnost publikování.  Kritérii hodnocení jsou proto úroveň práce, inovativnost a aplikovatelnost výsledků v praxi. Hodnotící komisi tvoří výzkumní pracovníci společnosti Crytur spol. s r.o. Ve srovnání s přechozími lety se sešel vysoký počet anglicky psaných textů.

 „Spektrum prací bylo velmi široké,“ okomentoval výsledky soutěže Ing. Antonín Fajstavr, člen R&D vývojového týmu. „Ačkoliv se zabýváme optoelekronikou, díky této soutěži se dozvíme spoustu nových věcí například o biomateriálech, o jejich schopnostech zamezit šíření infekcí a podpoře hojení. Bylo velmi podnětné zabývat se diplomkou na téma optických komunikací a oku bezpečných laserů. Cena Crytur byla opět na vysoké úrovni, dokonce zase o kus výš v porovnání s předchozími ročníky tím, že jsou autoři pobízeni jít do hloubky specializovaných témat v odvětví fyzikálního a chemického inženýrství, materiálových věd a jejich aplikací.“

Cílem práce  Jana Pokorného bylo sestavit prototyp širokopásmového zdroje záření o vlnové délce kolem 2 μm na bázi vlákna dopovaného thuliem, vyráběného v laboratoři ÚFE. Jeho šířka pásma FWHM více než 150 nm při úrovni výstupního výkonu 100 mW představuje rekordní hodnotu pro tento typ širokopásmového zdroje. Prototyp byl představen na stánku Českého optického klastru/HILASE na výstavě Laser – World of Photonics v Mnichově 2022. Později autor navrhl a charakterizoval vlákno dopované thuliem se speciálně upraveným profilem indexu lomu pro potlačení šíření vlnových délek >1800 nm s cílem získat efektivní laserové generování a zesílení optického signálu v rozsahu 1650-1800 nm a úspěšně demonstroval jak laserová, tak zesilovací zařízení využívající toto nové vlákno.

Druhé a třetí místo získali absolventi VŠCHT. Ing. Tomáš Přibyl za práci „Polymerní a nanočásticové fotosensitizéry pro protinádorovou terapii,“ třetí se umístil Ing. Lukáš Kamenský s prací „Controlled drug release from magnetoliposomes.“ Porota udělila dvě Čestná uznání. Obě putují také na VŠCHT, Ing. Kláře Odehnalové a Ing. Lukášovi Koláčnému.

Top