Cena Crytur
Soutěž o nejlepší diplomovou
práci v materiálových vědách
Cena Crytur
Soutěž o nejlepší diplomovou
práci v materiálových vědách

Crytur strategickým partnerem Matfyzu

04. 03. 2016

Od letošního roku se stal Crytur strategickým partnerem Matfyzu. Plánovaná spolupráce vychází z předpokladu zpracování společných výzkumných témat v oblasti studia vlastností a využití monokrystalických materiálů, které Crytur vyrábí a zpracovává pro využití v koncových zařízeních svých zákazníků. Hlavní kontaktní osobou za turnovskou stranu bude ing. RNDr. Jan Kubát, Ph.D. (foto)

Partnerské strany se chtějí zaměřit zejména na :

Povrchové vlastnosti monokrystalů (odborným garantem za MFF UK Doc. RNDr. Jan Wild, CSc.), studium bodových a povrchových poruch struktury materiálu, studium vlastností tenkých vrstev v oblasti úprav povrchů.

Optoelektronické vlastnosti nových materiálů (odborným garantem za MFF UK prof. Ing. Jan Franc, DrSc.), studium a měření základních fyzikálních jevů a veličin souvisejících s monokrystalickými materiály, studium v oblasti vlastností a využitelnosti monokrystalů, nových materiálů, teoretické výpočty a simulace souvisejících fyzikálních jevů.

Příprava LPE vrstev (odborný garant za MFF UK Doc. RNDr. Miroslav Kučera, CSc.), studium v oblasti nových materiálů a přípravy tenkých vrstev metodou kapalné epitaxe.

Top