Cena Crytur
Soutěž o nejlepší diplomovou
práci v materiálových vědách
Cena Crytur
Soutěž o nejlepší diplomovou
práci v materiálových vědách

Crytur a VŠ: Kerrovský mikroskop na MFF UK

28. 04. 2020

Účinnější světelné zdroje uvítá jakékoliv laboratorní pracoviště. Jasnější spektrální analýzy, přesnější charakteristika materiálů pro technologické provozy. Krystaly z Turnova opět potvrdily své široké použití. Potvrzuje to i instalace nového zdroje pro Kerrovský mikroskop na Katedře chemické fyziky a optiky MFF UK. Jedná se o jeden z dílčích úkolů projektu "Pokročilá řešení světelných zdrojů", podpořeného z programu TREND na leta 2020-24. Partnery projektu jsou Ústav fyzikální chemie J. Heyrovského a právě Matematicko-fyzikální fakulta UK.

Jednou z úspěšných vědkyň zapojených do technologického transferu je také dr. Eva Schmoranzerová, která se spolupodílela na úspěšné žádosti o projekt s názvem „Pokročilá řešení světelných zdrojů“. „Gró naší práce bude spočívat ve využití zkoumaných světelných zdrojů pro magneto-optickou “Kerrovskou” mikroskopii. Jde o pokročilou metodu zobrazování magnetických struktur, např. magnetických domén či skyrmionů. Kerrovská mikroskopie je založená na  magneto-optických jevech, tedy interakci světla s magnetickým materiálem, která mění jeho polarizační stav. Malé změny polarizace jsou detekovány pomocí polarizační optiky, o kterou je doplněn konvenční mikroskop v širokém poli. Při detekci se však ztrácí značná část intenzity světla, což klade velké požadavky na využitou kameru a způsob zpracování signálu.“, říká vědkyně Eva Schmoranzerová.

Za příjemce potvrzuje její slova i Jana Preclíková, absolventka doktorského studia na stejné katedře a nyní vědecká pracovnice v Turnově: „Na našem oddělení luminoforů se zabýváme vývojem vysoko intenzívních světelných zdrojů na bázi monokrystalických řešení čerpaných LED diodami. Na základě předchozích zkušeností vznikl modul XtraLIGHT, kde je světlo z mnoha excitačních diod kombinováno v monokrystalické komponentě ve tvaru trámečku. Monokrystal zde plní dvě klíčové role: jednak luminoforu, který přeměňuje světlo z budících LED diod na světlo s delší vlnovou délkou a širším spektrálním pásem a jednak roli "optického vlákna," kdy je světlo vyvedeno k jednomu z výstupních čel. Toto výstupní čelo představuje světelný zdroj s nejvyšší mírou jasu, kdy vysoká intenzita světla vychází z poměrně malé apertury, kde je rovnoměrně rozložena.


Ze strany MFF UK práce přesahuje do oblasti základního výzkumu a vzdělávání studentů. Nově budovaný univerzální Kerrovský mikroskop bude využitelný pro širokou škálu experimentů, kterým se věnují vědci ve skupině Opto-spinroniky na Katedře chemické fyziky a optiky. Stavba experimentálního uspořádání je navíc náplní diplomové práce studentky, která je v projektu TAČR zapojena. Do budoucna se počítá s aktivním zapojením dalších studentů, od bakalářského po doktorskou úroveň studia.

Top