Cena Crytur
Soutěž o nejlepší diplomovou
práci v materiálových vědách
Cena Crytur
Soutěž o nejlepší diplomovou
práci v materiálových vědách

Přihlášky uzavřeny. Držíme palce všem soutěžícím!

11. 10. 2022

Skvělé je, že se objevily práce, jejichž autorky a autoři chápou materiál v širším spektru. Nejen jako anorganický materiál, který evokuje spojení se sponzorem soutěže. Studenti a studentky pracovali například s bio-materiálem. Nebo recykláty. Sešly se diplomky, jejichž výsledky mohou mít využití v kriminalistice, zdravotnictví, farmacii, stavebnictví. Nechme se překvapit.

Co mají práce společného? Všechny byly jasně hodnocené "A", velmi často byly jejich výsledky publikovány v odborných časopisech (nebo se připravují na publikaci), většina přihlášených pokračuje v doktorském studiu.

Fandit svým zástupcům tak může osm vysokých škol z Česka, dvě ze Slovenska (přehled uveden v abecedním pořadí):

 

9x ČVUT: FJFI, FSt, FS, FEL)

3x STU (FCHPT, MTF)

5x TUL (FT, FMIM)

11x UK (PřF, MFF)

2x UPJŠ (PřF)

2x Univerzita Palackého (PřF)

2x Univerzita Pardubice (FCHT)

1x VŠB-TUO (FMT)

14x VŠCHT (FCHI, FCHT)

7x VUT (FSI, FCH, CEITEC)

Těšíme se na osobní setkání s vítězi v prosinci 2022. 

Top